Uncategorized templates

Showing below up to ໕໐ results in range # to #໕໐.

ເບິ່ງ (໕໐ ກ່ອນໜ້າ | ໕໐ ຕໍ່ໄປ) (໒໐ | ໕໐ | ໑໐໐ | ໒໕໐ | ໕໐໐).

 1. ແມ່ແບບ:Ambox
 2. ແມ່ແບບ:Ambox/core
 3. ແມ່ແບບ:Ambox/doc
 4. ແມ່ແບບ:Articles
 5. ແມ່ແບບ:Chatroom
 6. ແມ່ແບບ:Click
 7. ແມ່ແບບ:Column-1
 8. ແມ່ແບບ:Column-2
 9. ແມ່ແບບ:Column-end
 10. ແມ່ແບບ:Documentation
 11. ແມ່ແບບ:Edit
 12. ແມ່ແບບ:Editintro ປະຊຸມເລື່ອງສັງຄາຍນາ
 13. ແມ່ແບບ:Extension DPL
 14. ແມ່ແບບ:FI
 15. ແມ່ແບບ:IScript
 16. ແມ່ແບບ:IntroTab
 17. ແມ່ແບບ:Laostime
 18. ແມ່ແບບ:Main-Good
 19. ແມ່ແບບ:Main-Head
 20. ແມ່ແບບ:Main other
 21. ແມ່ແບບ:Mbox templates
 22. ແມ່ແບບ:Navbox
 23. ແມ່ແບບ:News
 24. ແມ່ແບບ:Ombox
 25. ແມ່ແບບ:Ombox/core
 26. ແມ່ແບບ:Pp-template
 27. ແມ່ແບບ:Q
 28. ແມ່ແບບ:QA-Random
 29. ແມ່ແບບ:QA-Random/core
 30. ແມ່ແບບ:Rcc-Newpage
 31. ແມ່ແບບ:Recent
 32. ແມ່ແບບ:Recentchange-head/1
 33. ແມ່ແບບ:Recentchange-head/2
 34. ແມ່ແບບ:Recentchange-head/prj
 35. ແມ່ແບບ:Recentchange/more
 36. ແມ່ແບບ:Recentchange/more/list
 37. ແມ່ແບບ:Spaces
 38. ແມ່ແບບ:T
 39. ແມ່ແບບ:Template doc inline
 40. ແມ່ແບບ:Template doc page transcluded
 41. ແມ່ແບບ:Tl
 42. ແມ່ແບບ:Tlx
 43. ແມ່ແບບ:Tmbox
 44. ແມ່ແບບ:Tmbox/core
 45. ແມ່ແບບ:Tmbox/doc
 46. ແມ່ແບບ:Unicodeພາສາລາວ
 47. ແມ່ແບບ:Unnews
 48. ແມ່ແບບ:Welcome
 49. ແມ່ແບບ:Wotd
 50. ແມ່ແບບ:ກຼ່ອງຜູ້ໃຊ້

ເບິ່ງ (໕໐ ກ່ອນໜ້າ | ໕໐ ຕໍ່ໄປ) (໒໐ | ໕໐ | ໑໐໐ | ໒໕໐ | ໕໐໐).