ວິກິພີເດຍ:ຂໍ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ໄຮ້ສາຣະນູກົມບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ

ໄຮ້ສາຣະນູກົມແມ່ນສາລານຸກົມເສລີທາງອິນເຕີເນັດ ຊຶ່ງເປັນຜົນຈາກການອາສາສະໝັກຂອງບຸກຄົນ ທີ່ຢາກພັດທະນາມັນໃຫ້ເປັນ ແຫຼ່ງຄວາມໄຮ້ສາຣະທົ່ວໄປຂອງມະນຸດ. ທຸກໆຄົນສາມາດດັດແກ້ເນື້ອໃນ ຂອງໄຮ້ສາຣະນູກົມໄດ້ ສະນັ້ນ ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າເນື້ອໃນໃດໆກໍ່ຕາມ ໃນໄຮ້ສາຣະນູກົມແຫ່ງນີ້ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດກາ ໂດຍ ນັກວິຊາການ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕ້ອງທຸກປະການ. ແຕ່ອັນນີ້ ກໍ່ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ໃຊ້ຈະບໍ່ສາມາດພົບຫາເນື້ອໃນ ທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ຊັດເຈນ ຢູ່ ໄຮ້ສາຣະນູກົມໄດ້.

ຜູ້ຂຽນ ຜູ້ອຸດໜຸນ ຜູ້ອຸບປະຖຳ ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບ ຫຼື ບູກຄົນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຮ້ສາຣະນູກົມ ບໍ່ວ່າໃນທາງໃດກໍ່ຕາມ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ຖຶກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນໃດໆ ໃນໄຮ້ສາຣະນູກົມ ແລະ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຜົນຈາກການທີ່ຜູ້ອ່ານນຳເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ ໄປໃຊ້ໃນທາງໃດໆທັງນັ້ນ.

ໄຮ້ສາຣະນູກົມຍບໍ່ແມ່ນແພດ[ດັດແກ້]

ຂໍ້ມູນທາງການແພດ ໃນ ບົດຄວາມຂອງໄຮ້ສາຣະນູກົມ ເປັນພຽງຂໍ້ມູນຊ່ວຍ ສຳຫຼັບການສຶກສາເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະບໍ່ສາມາດທຽບກັບຄຳແນະນຳຂອງແພດ ພະຍາບານ ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້. ດັ່ງນັ້ນກະລຸນາຢ່າອ້າງອີງເນື້ອໃນ ຈາກໄຮ້ສາຣະນູກົມ ໃນການປົວພະຍາດ.

ໄຮ້ສາຣະນູກົມບໍ່ແມ່ນທະນາຍຄວາມ[ດັດແກ້]

ຂໍ້ມູນທາງກົດໝາຍ ໃນ ບົດຄວາມຂອງໄຮ້ສາຣະນູກົມ ເປັນພຽງຂໍ້ມູນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການສຶກສາເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນທາງກົດໝາຍທີ່ສາມາດໃຊ້ອ້າງອີງໄດ້ໃນສານ ແລະ ໄຮ້ສາຣະນູກົມ ກໍ່ບໍ່ແມ່ນ ທະນາຍ ທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານເອົາເນື້້ອໃນ ໄປອ້າງອີງ ໃນທາງຕຸລາເກີຢນໄດ້

ວິກິພີເດຍບໍ່ແມ່ນທະນາຍຄວາມ