ແມ່ແບບ:ສະພາປະຊຸມ/ສ້າງຫັວຂໍ້ໃໝ່

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຊາວໄຮ້ສາລະນຸກົມທີ່ເຊັນເຂົ້າທຸກຄົນສາມາດຮ່ວມປະຊຸມໄດ້ ດັງນີ້

1 ສ້າງຫັວຂໍ້ໃໝ່

ສ້າງຫັວຂໍ້ໃໝ່ ໃສ່ເລື່ອງທີ່ຕ້ອງເວົ້າແທນທີ່ຄຳວ່າ"ຫັວຂໍ້"


2 ຂຽນຂໍ້ຄວາມ

ໃສ່ຂໍ້ຄວາມລງໄປ

3 ເພິ່ມ

ໃສ່ລົງໃນໝວດ:ປະກາດເພື່ແຈ້ງຜູ້ອື່ນໄດ້ຮູ້