Difference between revisions of "ເອົາຄືນ"

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
(ພວມລຶບ ທຸກໆເນື້ອໃນ ຈາກ ໜ້ານີ້)
Tag: Blanking
(Undo revision 1158 by [[Special:Contributions/! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !...)
Tag: Undo
 
ແຖວ ໑: ແຖວ ໑:
  +
'''ເອົາຄືນ'''ແມ່ນເລື້ອງຕະຫຼົກກ່ຽວກັບເດົກນ້ອຍທີ່ມັນເວ້າວ່າປູ່ຂອງມັນອາຍຸ100ປີໄດ້ບໍ່ຫັ່ນຫລະ ລຸງຈະເອາຄືນ
  +
  +
== ເລື້ອງ ==
  +
  +
ມື້ໝຶ່ງເກືອບໝົດມື້ ລຸງກໍ ຍ້າຍເຄື່ອງ ຍ້າຍຂອງ ມາສູ່ເຮືອນໃໝ່ ເຄຶ່ອງຂອງກອງ ຊະຊາຍໄປທົ່ວເຮືອນ ... ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈັກອັນນັ້ນຢູ່ໃສ ອັນນີ້ຢູ່ໃສ ເພາະຍັງບໍ່ ທັນຈັດແຈງໃຫ້ເປັບຣະບຽບເທື່ອ ດວ້ຍຄວາມເມື່ອຍ ລຸງຈຶ່ງມານັ່ງຜັກຜອ່ນ ຫາຍໃຈ ເຂົ້າອອກຢູ່ .... ພໍດີມີເດັກນອ້ຍສອງຄົນນັ້ນຫລະ ຍ່າງກາຍມາ ແລ້ວທັກທາຍ ລຸງວ່າ
  +
  +
* ເດັກນອ້ຍ:: " ລຸງ ເຈົ້າຫາກໍຍ້າຍມາບໍ? ຄືຊີເມືອ່ຍ ເນາະ?
  +
* ລຸງຂີ້ເມົາ:: "ເອີ...! ເມື່ອຍ .. ສູໄປຊອກກວດເຫຼົ້າໃຫ້ລຸງແດ່ ຢູ່ໃນເຮືອນ ຫັ້ນລະ....!ຈັກລຸງເອົາໄວ້ໃສບໍ່ຮູ້ ເຄືອງຂອງຫຼາຍໂພດ...
  +
  +
  +
ເດັກນອ້ຍສອງຄົນ ຫຼຽວເຂົ້າໄປໃນເຮືອນເຫັນເຄື່ອງຂອງກອງ ໄປທັ່ວເຮືອນ ເກີອບຄຸງເພດານ ກໍເລີຍຖອຍຫຼັງຄືນ ສອງສາມ ກ້າວ.....
  +
  +
  +
* ລຸງກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ...." ໄປແມ ລຸງຈະເອົາເງິນໃຫ້ຄົນລະ 200 ບາດ ....ຄັນຊອກໄດ້ ລຸງເມື່ອຍຫຼາຍ
  +
  +
  +
ເດັກນອ້ຍໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນ ກໍເລ່ງໄປຊອກຢ່າງໄວວາ...ປະມານ ເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ເດັກນອ້ຍ ກໍແລ່ນອອກມາພອ້ມກວດເຫຼົ້າ ດວ້ຍຄວາມພູມໃຈ
  +
  +
  +
* ເດັກນອ້ຍ::: " ເອົາລຸງ ເຫັນແລ້ວ....! "
  +
  +
  +
ດວ້ຍຄວາມເມື່ອຍລຸງນໍກໍໄຂກວດ ກຶກເອົາ ສອງສາມກືນ ແລ້ວກໍນັ່ງເສີຍຢູ່ .... ດົນເຕີບ
  +
  +
  +
* ເດັກນອ້ຍ:: " ລຸງ...! ຢູ່ໃສເງີນ ..! ຄ່າຈ້າງ ພວກຂອ້ຍຫັ້ນນາ .?"
  +
  +
  +
ລຸງກໍກຶກເຫຼົ້າເຂົ້າໄປອີກ ກືນນື່ງແລ້ວຕອບວ່າ
  +
  +
  +
*ລຸງຂີ້ເມົາ::" ໂອ່.....! ບາດນີ້ໃຫ້ສູກັບໄປໃນເຮືອນ .. ໄປຊອກຫາເງິນໃຫ້ລຸງແດ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຢູ່ບອ່ນໃດ ຖ້າເຫັນແລ້ວລຸງ ຈະເອົາໃຫ້....
  +
  +
*ເດົກນ້ອຍ::" ???????? "
  +
  +
== Credit ==
  +
* [http://mahasan.com/forum/index.php?topic=224.0 http://mahasan.com/forum/index.php?topic=224.0]
  +
  +
[[ໝວດ:ເລື້ອງຕະຫຼົກ]]

Latest revision as of ໐໘:໑໘, ໒ ກັນຍາ ໒໐໒໐

ເອົາຄືນແມ່ນເລື້ອງຕະຫຼົກກ່ຽວກັບເດົກນ້ອຍທີ່ມັນເວ້າວ່າປູ່ຂອງມັນອາຍຸ100ປີໄດ້ບໍ່ຫັ່ນຫລະ ລຸງຈະເອາຄືນ

ເລື້ອງ[ແກ້ໄຂ]

ມື້ໝຶ່ງເກືອບໝົດມື້ ລຸງກໍ ຍ້າຍເຄື່ອງ ຍ້າຍຂອງ ມາສູ່ເຮືອນໃໝ່ ເຄຶ່ອງຂອງກອງ ຊະຊາຍໄປທົ່ວເຮືອນ ... ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈັກອັນນັ້ນຢູ່ໃສ ອັນນີ້ຢູ່ໃສ ເພາະຍັງບໍ່ ທັນຈັດແຈງໃຫ້ເປັບຣະບຽບເທື່ອ ດວ້ຍຄວາມເມື່ອຍ ລຸງຈຶ່ງມານັ່ງຜັກຜອ່ນ ຫາຍໃຈ ເຂົ້າອອກຢູ່ .... ພໍດີມີເດັກນອ້ຍສອງຄົນນັ້ນຫລະ ຍ່າງກາຍມາ ແລ້ວທັກທາຍ ລຸງວ່າ

  • ເດັກນອ້ຍ:: " ລຸງ ເຈົ້າຫາກໍຍ້າຍມາບໍ? ຄືຊີເມືອ່ຍ ເນາະ?
  • ລຸງຂີ້ເມົາ:: "ເອີ...! ເມື່ອຍ .. ສູໄປຊອກກວດເຫຼົ້າໃຫ້ລຸງແດ່ ຢູ່ໃນເຮືອນ ຫັ້ນລະ....!ຈັກລຸງເອົາໄວ້ໃສບໍ່ຮູ້ ເຄືອງຂອງຫຼາຍໂພດ...


ເດັກນອ້ຍສອງຄົນ ຫຼຽວເຂົ້າໄປໃນເຮືອນເຫັນເຄື່ອງຂອງກອງ ໄປທັ່ວເຮືອນ ເກີອບຄຸງເພດານ ກໍເລີຍຖອຍຫຼັງຄືນ ສອງສາມ ກ້າວ.....


  • ລຸງກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ...." ໄປແມ ລຸງຈະເອົາເງິນໃຫ້ຄົນລະ 200 ບາດ ....ຄັນຊອກໄດ້ ລຸງເມື່ອຍຫຼາຍ


ເດັກນອ້ຍໄດ້ຍິນດັ່ງນັ້ນ ກໍເລ່ງໄປຊອກຢ່າງໄວວາ...ປະມານ ເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ເດັກນອ້ຍ ກໍແລ່ນອອກມາພອ້ມກວດເຫຼົ້າ ດວ້ຍຄວາມພູມໃຈ


  • ເດັກນອ້ຍ::: " ເອົາລຸງ ເຫັນແລ້ວ....! "


ດວ້ຍຄວາມເມື່ອຍລຸງນໍກໍໄຂກວດ ກຶກເອົາ ສອງສາມກືນ ແລ້ວກໍນັ່ງເສີຍຢູ່ .... ດົນເຕີບ


  • ເດັກນອ້ຍ:: " ລຸງ...! ຢູ່ໃສເງີນ ..! ຄ່າຈ້າງ ພວກຂອ້ຍຫັ້ນນາ .?"


ລຸງກໍກຶກເຫຼົ້າເຂົ້າໄປອີກ ກືນນື່ງແລ້ວຕອບວ່າ


  • ລຸງຂີ້ເມົາ::" ໂອ່.....! ບາດນີ້ໃຫ້ສູກັບໄປໃນເຮືອນ .. ໄປຊອກຫາເງິນໃຫ້ລຸງແດ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຢູ່ບອ່ນໃດ ຖ້າເຫັນແລ້ວລຸງ ຈະເອົາໃຫ້....
  • ເດົກນ້ອຍ::" ???????? "

Credit[ແກ້ໄຂ]