ແມ່ແບບ:Q

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

Cita3.png{{{1}}}Cita4.png

วิธีการใช้

{{Q|ข้อความที่กล่าวถึง|ผู้กล่าว}} จะได้:

Cita3.pngข้อความที่กล่าวถึงCita4.png
ແມ່ແບບ:Spaceผู้กล่าว

{{Q|ข้อความที่กล่าวถึง|ผู้กล่าว|เรื่อง}} จะได้:

Cita3.pngข้อความที่กล่าวถึงCita4.png
ແມ່ແບບ:Spaceผู้กล่าว กล่าวถึง เรื่อง

ไม่ประสงค์ออกนามผู้กล่าว

{{Q|ข้อความที่กล่าวถึง}}

Cita3.pngข้อความที่กล่าวถึงCita4.png Q